วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

บทเรียนออน์ไลน์ครูเอื้อง

http://www.kruaung.com/index.php

ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ศิลปะ
    
     
     คณิตศาสตร์

 
    
     
     ภาษาไทย

    
 ภาษาอังกฤษ


    
     
  
วิทยาศาสตร์
  

 
    
     
พระพุทธศาสนาสุขศึกษาและพลศึกษา
ประวัติศาสตร์
  

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    

สังคมศึกษา
    


ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
คณิตศาสตร์
 
 
 
  
 
ภาษาไทย
 
 
 
 
ภาษาอังกฤษ
  
    
วิทยาศาสตร์
  
    
  
สังคมศึกษา
  
   
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
    
สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  ประวัติศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ศิลปะ
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 

ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คณิตศาสตร์

 

  

  
 ภาษาไทย
  


ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์


 ภาษาไทย 
ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณิตศาสตร์

  

  
 ภาษาไทย
  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น